EULA (Acord de licență cu utilizatorul)

Vă rugăm să citiți termenii și condițiile (EULA – End-User Licence Agreement, în traducere: Acord de Licență cu utilizatorul – în continuare denumit „Acordul”) înainte de a achiziționa un produs, serviciu sau abonament de la SCREAM.

Prin achiziționarea unui abonament și/sau descărcarea și utilizarea unui program informatic vă exprimați fără rezerve acordul pentru toți termenii și condițiile din acest Acord. Dacă nu sunteți de acord cu unul sau mai mulți termeni sau condiții vă rugăm să nu achiziționați abonamente, servicii și/sau să descărcați programe informatice de la SCREAM.

Dacă acceptați termenii și condițiile din Acord în numele companiei sau al entității legale pe care o reprezentați, garantați că aveți dreptul legal să acceptați termenii și condițiile din EULA și să creați obligații contractuale în numele acestei companii sau entități juridice.

Nu aveți dreptul de a accepta termenii și condițiile dacă nu aveți vârsta legală pentru a încheia un contract cu SCREAM.

1. Definiții

 • În acest document termenii și expresiile folosite vor fi definite în această secțiune, cu excepția cazurilor în care contextul definește altceva:
  • „Activare” – transformarea unei versiuni demonstrativă în versiune completă cu o cheie de licență oferită de SCREAM SRL;
  • „SCREAM” – SCREAM S.R.L. Str. Măgura, nr. 22, Baia Mare, Maramureș, România, CUI: R18158683;
  • „Documentație” – Informația detaliată despre programul informatic, caracteristicile și cerințele de sistem ale acestuia, așa cum sunt ele prezentate pe site-ul SCREAM împreună cu modificările care pot fi ulterior aduse;
  • „Cheie de licență” – un cod unic oferit de SCREAM care va permite activarea unei versiuni demonstrativă sau întregi prin introducerea acestuia în programul informatic pe care urmează să-l folosiți pe perioada în care licența este activă;
  • „Versiune întreagă” – licența pentru programul informatic pe durata specificată pe situl web sau la magazinul de unde ați achiziționat licența sau orice înțelegere aplicabilă ce are în vedere achiziționarea licenței (de sine stătătoare sau ca parte a unui abonament) de utilizare a produsului informatic;
  • „Open source software” – orice produs informatic care are ca și condiție de utilizare, copiere, modificare și/sau distribuție a acelui produs informatic, ca acel produs sau alte produse care derivă sau încorporează acel produs (a) trebuie să fie dezvăluit sau distribuit sub formă de cod sursă și (b) să fie licențiat în scopul creării și/sau distribuirii produselor derivate și (c) să fie redistribuite gratis;
  • „Software”, „produs informatic” sau „program informatic” – orice aplicație sau program informatic și/sau toate fișierele de conținut și/sau alte resurse media, inclusiv fișierele de instalare ale produsului, licențiate către dumneavoastră de către SCREAM, inclusiv orice potențiale actualizări;
  • „Demonstrativă” sau „versiune demonstrativă” – licența pentru programul informatic pe termen de 30 de zile calendaristice de a utiliza produsul în scopul exclusiv de evaluare al acestuia;
  • „Actualizări” orice versiuni modificate sau actualizate ale produsului sau părților adiționale ale acestuia, cu excepția îmbunătățirilor și adăugărilor de funcționalități;
  • „Utilizare” – accesul, descărcarea, instalarea, copierea sau uzufructul obținut prin folosirea programului informatic în concordanță cu documentația;
  • „Dumneavoastră” – Dumneavoastră, utilizatorul final al produsului sau reprezentantul autorizat de o entitate juridică sau companie care va fi utilizatorul final al aplicației, și orice altă entitate juridică sau companie care va fi utilizator final al programului informatic;

2.  General

 • Acești termeni și condiții se aplică tuturor licențelor oferite dumneavoastră de către SCREAM pentru utilizarea programelor informatice.
 • Achiziționând o cheie de licență/un abonament pentru un program informatic sau/și descărcând și utilizând programul informatic se presupune automat că ați fost de acord cu acești termeni și condiții.
 • Acești termeni și condiții pot suferi modificări ulterioare. SCREAM vă va notifica în legătură cu aceste modificări prin intermediul site-ul web sau prin intermediul altor mijloace (cum ar fi adresa de email utilizată la achiziționarea unei chei de licență). Orice modificare, pentru a fi aplicabilă, trebuie acceptată de dumneavoastră.

3.  Licență

 • SCREAM vă oferă o licență neexclusivă, netransferabilă, limitată și revocabilă pentru utilizarea programelor informatice în concordanță cu termenii și condițiile aici definite. SCREAM își rezervă toate drepturile care nu sunt oferite în mod expres către dumneavoastră.
 • SCREAM este și rămâne proprietarul oricărui drept intelectual în ceea ce privește produsele informatice. Nu veți deține nici un fel de drept intelectual asupra produsului informatic, nici ca urmare a achiziționării unei chei de licență, nici datorită utilizării programului informatic.

4.  Permisiuni de utilizare și restricții

 • Pentru a putea instala și primi actualizări și/sau îmbunătățiri pentru programul informatic, telefonul, tableta sau PC-ul dumneavoastră trebuie să aibă acces la internet și să întrunească cerințele de sistem descrise în documentație.
 • Puteți utiliza programul informatic pe un singur PC, cu excepția cazului în care ați achiziționat (a) o cheie de volum sau (b) mai mult de o licență demonstrativă sau întreagă. În cazurile de mai sus, nu aveți dreptul să utilizați produsul pe mai multe PC-uri decât numărul de licențe achiziționate sau numărul de PC-uri specificat în licența de volum. În caz contrar SCREAM are dreptul de a bloca/invalida cheia dumneavoastră de licență.
 • Aveți dreptul să utilizați versiunea demonstrativă sau întreagă a programului informatic în concordanță cu legile în vigoare și nu veți avea voie să:
  • Utilizați o versiune demonstrativă pe orice sistem pe care a rulat deja o versiune demonstrativă care a expirat;
  • închiriați, împrumutați, vindeți, redistribuiți, sublicențiați sau să exploatați comercial cheia de licență și versiunea întreagă sau demonstrativă a programului;
  • asignați cheia de licență, fie în varianta întreagă, fie demonstrativă a programului, fără acordul scris al SCREAM
  • utilizați versiunea demonstrativă sau întreagă a programului informatic pentru activități ilegale sau pentru facilitarea de asemenea activități;
  • ștergeți sau modificați orice informații, avertismente, drepturi de autor sau alte notificări care sunt distribuite împreună cu programul informatic;
  • copiați (cu excepția cazurilor specificate în acest document), adaptați, traduceți, decompilați, reverse engineer, dezasamblați, încercați să derivați cod, modificați sau să creați lucrări derivate ale programului informatic și a cheii de licență sau orice altă parte a produsului, cu excepția cazurilor permise prin lege.
 • SCREAM poate modifica programul informatic oricând la discreție și fără a vă notifica în prealabil, pentru a fi în concordanță cu legile, pentru a evita conflicte de drepturi de autor sau pentru a oferi actualizări și îmbunătățiri.
 • Anumite componente ale programului informatic pot fi Open Source (sursă deschisă) și sunt licențiate în consecință. Dumneavoastră va trebui să respectați și acei termeni și condiții dacă este cazul.

5.  Mentenanță și suport

 • SCREAM vă va notifica dacă sunt disponibile actualizări sau modificări.
 • Veți avea dreptul să primiți actualizări pe o perioadă de 12 luni de la achiziționarea cheii de licență pentru versiunea întreagă. Pentru a continua să primiți actualizări după această perioadă va trebui să achiziționați o nouă cheie de licență.
 • În unele cazuri veți fi nevoit să plătiți un onorariu suplimentar pentru a putea descărca îmbunătățiri.
 • Orice mentenanță sau suport oferit de SCREAM, inclusiv actualizări sau îmbunătățiri, vor fi oferite într-un mod potrivit așa cum sunt, fără nici o garanție, cât de repede posibil în funcție de resurse.

6.  Utilizarea datelor

 • SCREAM și subsidiarele ei pot periodic să adune și să utilizeze date tehnice și adiacente în legătură cu produsul informatic pentru care ați primit licența, incluzând versiunea programului și sistemul pe care l-ați instalat. SCREAM va folosi aceste date pentru a facilita mentenanță și suport în raport cu programul informatic, pentru a îmbunătăți produsul și pentru a vă oferi noi servicii și tehnologii.
 • SCREAM poate procesa date personale în legătură cu dumneavoastră, în limita necesară unei chei de licență, pentru a vă putea oferi mentenanță și suport in legătură cu programul informatic și pentru a putea respecta, în raport cu dumneavoastră, termenii și condițiile din Acord. SCREAM va procesa datele și își va respecta obligațiile în limitele legii. Vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate pentru mai multe detalii despre procesarea datelor dumneavoastră personale pe care SCREAM le-a colectat sau primit prin intermediul sitului web sau programului informatic.

7.  Declarații

 • Dumneavoastră utilizați programul informatic pe propriul risc, inclusiv cel referitor la satisfacție, calitate, performanță sau acuratețe în ceea ce vă privește.
 • Produsul informatic și documentația aferentă este oferită „așa cum este”, respectiv „atât cât este disponibilă”, fără nici o garanție – explicită sau implicită – de nici un fel, și SCREAM respinge orice garanție de potrivire a produsului cu un anumit scop. Nici un sfat, scris sau oral, oferit de SCREAM, distribuitori, agenți sau angajați nu pot să reprezinte o garanție care să lărgească aria de acoperire a ceea ce se află scris în acest document.

8.  Limitarea răspunderii

 • Responsabilitatea SCREAM și a oricărei alte terțe părți implicate în crearea, producerea sau livrarea programului informatic, ca urmare directă sau indirectă a (sau în legătură cu) utilizarea produselor informatice (demonstrativă sau întregi), a versiunii de licență, sau a termenilor și condițiilor din acest document, nu va depăși în nici un caz cuantumul de 75 Euro.
 • SCREAM sau a orice altă terță parte implicată în crearea, producerea sau livrarea programului informatic nu pot fi considerate responsabile pentru orice fel de daune, directe sau indirecte ca urmare a utilizării produselor oferite (inclusiv, dar nu limitat la, daune cauzate de pierderi de profit, întreruperi ale activităților, pierderi de date).

9.  Reziliere

 • Acești termeni și condiții vor continua să rămână în vigoare până la terminarea sau încheierea versiunii demonstrativă sau întregi.
 • Versiunea întreagă sau demonstrativă va fi terminată în mod automat la sfârșitul perioadei de licențiere, cu excepția cazurilor în care licența a fost reînnoită sau activată altă licență înainte de expirarea celei în vigoare.
 • SCREAM are dreptul de a termina (invalida) versiunea demonstrativă sau întreagă a programului informatic prin blocarea cheii de licență înainte de termenul de expirare al licenței, cu efect imediat și fără notificare prealabilă în cazul în care dumneavoastră nu respectați termenii și condițiile din acest document sau în cazul în care dumneavoastră nu achitați în termen legal contravaloarea serviciilor efectuate (dovedite prin factură, abonament, etc.) pentru cheia de licență în perioada de grație, sau în cazul în care SCREAM trebuie să facă acest lucru pentru a respecta legea sau un ordin judecătoresc.
 • La terminarea licenței (pentru varianta demonstrativă sau întreagă) veți înceta să utilizați produsul informatic și veți șterge orice copie pe care o dețineți a acestuia (acolo unde este cazul).
 • Sunteți de acord ca prevederile acestor termeni și condiții, prin natura lor, continuă să rămână în vigoare și după terminarea licenței.

10.       Legi aplicabile și litigii

 • Termenii și condițiile din acest document sunt realizați în concordanță cu legile în vigoare din România, excluzând posibilele conflicte de lege.
 • Orice litigii între SCREAM și dumneavoastră vor fi, în mod exclusiv, înaintate unei instanțe judecătorești din România.